Σωληνωτοί Μαστοί (Tuberous Breast)

En
Static_tuberous-breast

Σωληνωτοί Μαστοί (Tuberous Breast)

Οι συγγενείς παθήσεις του μαστού είναι οι εξής:

  • ανισομαστία
  • ανωμαλίες της θηλής
  • σωληνωτοί μαστοί (tuberous breast)


Οι παθήσεις αυτές δεν είναι πολύ συχνές. Επειδή, όμως, τα προβλήματα που προκύπτουν ποικίλουν, η αντιμετώπισή τους εξατομικεύεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Έτσι, γίνεται σε συνεννόηση με την ασθενή και τον Πλαστικό Χειρουργό ως προς το ποια κατεύθυνση να ακολουθηθεί.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα δυσμορφίας τους στήθους σας; Εξαλείψτε το πρόβλημα: Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Μιχελάκη Δημήτρη και προχωρήστε μαζί του σε μια πλαστική χειρουργική επέμβαση για προβλήματα ανισομαστίας, όπως χειρουργική αντιμετώπιση της ασυμμετρίας μαστών, πλαστικές επεμβάσεις ασυμμετρίας στήθους, επεμβάσεις για διόρθωση ανισομαστίας, αντιμετώπιση δυσμορφίας μαστών, επεμβάσεις για ανωμαλία της θηλής, χειρουργική αντιμετώπιση των σωληνωτών μαστών, tuberous breast, αλλά και άλλες επανορθωτικές και αισθητικές επεμβάσεις στο γυναικείο στήθος, οι οποίες διορθώνουν οποιεσδήποτε συγγενείς παθήσεις του μαστού και του στήθους.
Δείτε το προφίλ μου στο Linkedin